Kreatywność, która sprzedaje

Graphic Design dla Twojego Biznesu

Projektujemy grafikę marketingową, sprzedażową oraz indywidualne grafiki. Kreatywne, pomysłowe, wydajne, przemyślane i zaplanowane.
Oraz przede wszystkim – najwyższej jakości.

Reklamy Webowe

Reklamy Drukowane

Prezentacje

Katalogi

Grafiki 3D

Logo i Ikony

Grafiki do Social Mediów

Indywidualne Projekty Graficzne

Papiery Firmowe

Plakaty, Roll-upy i Banery

Graphic Design dla Twojego Biznesu

Współpraca

Opracowaliśmy metody i procesy pracy, które usprawniają współpracę i optymalizują koszty. 
Ale również dostosowujemy nasz styl pracy do unikalnych potrzeb każdego projektu.

Indywidualne projekty

Tworzymy unikalne i kreatywne projekty, które ulepszają wizerunek marki i przekonują potencjalnych klientów.

Proste warunki współpracy

Współpraca z nami jest prosta i przejrzysta. Unikamy skomplikowanych umów lub czegokolwiek, co utrudniałoby postęp w osiąganiu celów.

Optymalizacja kosztów

Dostosowujemy naszą pracę do oczekiwań budżetowych, mając na uwadze unikalny charakter i różne cele każdego projektu.

Najwyższa jakość

Tworzymy projekty najwyższej jakości, które spełniają swoje zadania. Testujemy i mierzymy ich skuteczność, aby sprawdzać co działa najlepiej.

Szybki start

Rozpoczęcie pracy jest szybkie i łatwe. Często od momentu przedstawienia szczegółów projektu do jego realizacji mija zaledwie kilkanaście godzin. Po prostu skontaktuj się z nami 🙂

Wizja i kreatywność

Projekty Digitalowe

Projektujemy grafiki marketingowe, sprzedażowe i indywidualne. Kreatywne, pomysłowe, wydajne, przemyślane i zaplanowane. I przede wszystkim doskonałej jakości.

Projekty, które inspirują

Projekty Drukowane

Projektujemy billboardy, wizytówki, banery, roll-upy, papier firmowy i inne drukowane elementy marki. Pomagamy kształtować wizerunek nie tylko online.

Graphic Design

FAQ

Jakie usługi graficzne świadczycie?

Oferujemy bardzo szeroki zakres usług graficznych i projektowych. Jesteśmy w stanie wykonać praktycznie każdy projekt, którego może potrzebować Twoja firma. Poniżej znajduje się lista naszych usług:

 • Projektowanie grafiki 3D
 • Projektowanie grafiki 2D
 • Projektowanie reklam internetowych
 • Projektowanie prezentacji
 • Projektowanie logo
 • Indywidualne projektowanie graficzne
 • Projektowanie graficzne dla firm
 • Projektowanie banerów drukowanych
 • Projektowanie billboardów
 • Projektowanie plakatów
 • Projektowanie roll-upów
 • Projektowanie katalogów
 • Projektowanie ulotek
 • Projektowanie ofert
 • Projektowanie wizytówek
 • Projektowanie ikon
 • Projektowanie infografik
 • Projektowanie papierów firmowych
 • Projektowanie grafiki do mediów społecznościowych
Czy zapewniacie rozwiązania projektowe dostosowane do konkretnych potrzeb?

Tak, oferujemy rozwiązania dostosowane do potrzeb biznesowych. Możemy zaoferować różne pakiety ilościowe lub czasowe. Jeśli masz konkretne potrzeby, skontaktuj się z nami, a my postaramy się zaoferować najbardziej odpowiednie rozwiązanie dla Twoich potrzeb.

Jaki jest czas dostarczenie projektu graficznego?

Czas realizacji projektu graficznego zależy od jego złożoności. W przypadku prostych projektów graficznych czas realizacji wynosi od kilku dni do kilku tygodni. W przypadku bardziej złożonych projektów graficznych czas realizacji może wynieść nawet kilka miesięcy.
To, co wyróżnia nas na tle konkurencji, to wyjątkowo szybki czas realizacji (oczywiście za każdym razem zachowujemy najwyższą jakość). Skontaktuj się z nami, aby poznać przybliżony czas realizacji Twojego projektu 🙂

Od czego zależy skuteczność projektu graficznego?

The effectiveness of graphic design depends on various factors that contribute to how well the design communicates its intended message and resonates with the target audience. Here are key elements that influence the effectiveness of graphic design:

 1. Clarity of Message:
  • The design should effectively convey the intended message or information. Clarity ensures that the audience easily understands the purpose of the design.
 2. Relevance to Target Audience:
  • Understanding the target audience and designing with their preferences, interests, and behaviors in mind ensures that the graphic design resonates with the intended viewers.
 3. Visual Hierarchy:
  • Establishing a clear visual hierarchy helps guide the viewer’s attention and emphasizes important elements. This contributes to a more organized and effective communication of information.
 4. Consistency in Branding:
  • Consistent use of branding elements, such as colors, fonts, and logos, helps in building brand recognition and reinforces a cohesive brand identity across various design materials.
 5. Creativity and Innovation:
  • Creative and innovative design elements can capture attention, make a lasting impression, and set the brand apart from competitors.
 6. Usability and Accessibility:
  • Designs should be user-friendly and accessible to all, considering factors such as readability, color contrast, and compliance with accessibility standards.
 7. Emotional Appeal:
  • The design’s ability to evoke emotions or connect with the audience on a personal level enhances its effectiveness. Emotional resonance can lead to stronger brand loyalty.
 8. Call to Action (CTA):
  • Clearly defined and strategically placed calls to action prompt the audience to take desired actions, whether it’s making a purchase, signing up, or engaging with content.
 9. Adaptability to Different Media:
  • Designs should be versatile and adaptable to various platforms and media, ensuring a consistent and effective presentation across print, digital, and other channels.
 10. Understandable Typography:
  • Thoughtful use of typography contributes to readability and enhances the overall visual appeal. Choosing appropriate fonts and text styles is crucial for effective communication.
 11. Appropriate Use of Colors:
  • Colors convey emotions, moods, and brand identity. The effective use of color in design helps create a visual impact and reinforces the brand’s personality.
 12. Simplicity and Clutter-Free Design:
  • Simplicity in design minimizes confusion and allows the audience to focus on the key message. Clutter-free layouts enhance the overall effectiveness of the design.
 13. Feedback and Testing:
  • Gathering feedback and conducting testing, if possible, allows for refinements based on real user responses, ensuring the design effectively communicates its message.
 14. Adherence to Design Principles:
  • Following design principles such as balance, contrast, unity, and alignment contributes to the overall aesthetic appeal and effectiveness of the design.
 15. Measurable Impact:
  • Establishing key performance indicators (KPIs) and tracking the design’s impact over time helps assess its effectiveness and make data-driven improvements.

By carefully considering these factors and aligning them with the goals and audience of a particular design project, designers can create graphics that are not only visually appealing but also highly effective in achieving their intended objectives.

Jakie są najczęstsze błędy w projektach graficznych?

Projektowanie graficzne, podobnie jak każde kreatywne przedsięwzięcie, jest podatne na pewne powszechne błędy. Rozpoznanie i unikanie tych pułapek jest kluczowe dla tworzenia skutecznych i wizualnie atrakcyjnych projektów. Oto niektóre z najczęstszych błędów w projektowaniu graficznym:

Ignorowanie grupy docelowej: Nieuwzględnianie preferencji, zainteresowań i cech grupy docelowej może skutkować projektami, które nie rezonują z zamierzonymi odbiorcami.

Pomijanie briefu: Niepełne zrozumienie briefu projektowego lub wymagań klienta może prowadzić do projektów, które nie trafiają w cel pod względem przekazu i celu.

Zaśmiecony projekt: Zawieranie zbyt wielu elementów lub nadmiernych szczegółów w projekcie może stworzyć wizualny bałagan i utrudnić odbiorcom skupienie się na kluczowym przekazie.

Złe wybory czcionek: Używanie zbyt wielu czcionek lub wybieranie nieodpowiednich czcionek może negatywnie wpłynąć na czytelność i spójność projektu.

Brak hierarchii: Zaniedbanie ustanowienia jasnej hierarchii wizualnej może skutkować projektami, w których ważne informacje nie są podkreślone, prowadząc do zamieszania.

Ignorowanie białej przestrzeni: Biała przestrzeń jest kluczowym elementem projektu. Nieodpowiednie wykorzystanie białej przestrzeni może sprawić, że projekt będzie wydawał się zatłoczony i przytłaczający.

Niespójny branding: Niespójności w użyciu kolorów, czcionek i innych elementów brandingu mogą rozmyć tożsamość marki i zdezorientować odbiorców.

Niska jakość obrazów: Używanie obrazów o niskiej rozdzielczości lub złej jakości może zmniejszyć ogólny profesjonalizm i atrakcyjność wizualną projektu.

Nadmierne stosowanie efektów i filtrów: Stosowanie nadmiernej ilości specjalnych efektów, gradientów lub filtrów może skutkować projektem, który wygląda na przestarzały lub nadmiernie ozdobiony.

Brak kontrastu: Niewystarczający kontrast między tekstem a tłem lub w obrębie elementów projektu może wpłynąć na czytelność i dostępność.

Ignorowanie specyfikacji druku: Nieprzestrzeganie specyfikacji druku może prowadzić do problemów, takich jak niska jakość wydruków, zmiany kolorów lub problemy z przycinaniem.

Nieumyślne błędy: Błędy ortograficzne i gramatyczne mogą znacznie obniżyć profesjonalizm projektu.

Ślepe podążanie za trendami: Ślepe podążanie za trendami projektowymi bez uwzględnienia ich odpowiedniości dla konkretnego projektu lub marki może skutkować projektami, które brakują oryginalności i trwałości.

Zaniedbanie czytelności: Słaba aranżacja tekstu, małe rozmiary czcionek lub niewystarczające odstępy między liniami mogą utrudniać czytelność i zrozumienie.

Nieposzukiwanie opinii: Nieposzukiwanie opinii od kolegów, klientów lub członków grupy docelowej może prowadzić do utraty możliwości poprawy i udoskonalenia.

Zaniedbanie optymalizacji mobilnej: Zaniedbanie projektowania z myślą o użytkownikach mobilnych może skutkować układami

Jakie są style w Projektowaniu Graficznym?

Projektowanie graficzne obejmuje różnorodne style, z których każdy ma swoje charakterystyczne cechy i wpływy. Style projektowania często ewoluują i mogą odzwierciedlać zmiany kulturowe, technologiczne lub artystyczne. W 2024 roku oto kilka godnych uwagi stylów projektowania graficznego:

Minimalizm: Charakteryzujący się prostotą, minimalizm kładzie nacisk na czyste linie, obfitość białej przestrzeni i skupienie się na niezbędnych elementach. Często podąża za zasadą “mniej znaczy więcej”.

Płaski Design (Flat Design): Płaski design eliminuje użycie efektów trójwymiarowych, takich jak cienie i gradienty, na rzecz czystego i dwuwymiarowego wyglądu. Priorytetem są prostota, przejrzystość i czytelność.

Material Design: Opracowany przez Google, Material Design łączy zasady płaskiego designu z subtelnymi gradientami, cieniami i responsywnymi animacjami. Podkreśla dotykowe i realistyczne doświadczenie użytkownika.

Retro i Vintage: Czerpiąc inspirację z elementów projektowych przeszłości, style retro i vintage włączają nostalgiczne wizualizacje, schematy kolorów i typografię, aby stworzyć poczucie historycznej autentyczności.

Projektowanie oparte na typografii: Typografia zajmuje centralne miejsce w tym stylu, z naciskiem na kreatywne i ekspresyjne użycie fontów. Pogrubiona i niestandardowa typografia staje się kluczowym elementem wizualnym.

Skeumorfizm: Chociaż mniej popularny w ostatnich latach, skeumorfizm polega na projektowaniu interfejsów cyfrowych naśladujących przedmioty rzeczywiste, kompletnie z cieniami, teksturami i realistycznymi detalami.

Gradienty i Duotony: Użycie gradientów i duotonów (kombinacje dwóch kolorów) dodaje głębi i wibracji do projektów. Ten styl odzyskał popularność we współczesnym projektowaniu.

Kształty geometryczne: Projekty oparte na kształtach geometrycznych i wzorach tworzą wizualnie atrakcyjny i zorganizowany wygląd. Ten styl często zawiera czyste linie i pogrubione, symetryczne kształty.

Projektowanie ilustracyjne: Projektowanie ilustracyjne obejmuje ręcznie rysowane lub cyfrowo tworzone ilustracje do przekazywania przekazów. Dodaje spersonalizowany i często kapryśny dotyk do komunikacji wizualnej.

Projektowanie oparte na fotografii: Projekty, które intensywnie wykorzystują wysokiej jakości fotografię, często z minimalistycznym tekstem lub nakładanym tekstem. Ten styl jest powszechny na stronach internetowych, w mediach społecznościowych i materiałach marketingowych.

Futurystyczny i inspirowany technologią design: Czerpiąc inspirację z technologii i przyszłości, ten styl często cechuje się eleganckimi, wysokotechnologicznymi wizualizacjami, metalicznymi elementami i futurystyczną typografią.

Kinetyczna typografia: Typografia w ruchu, gdzie tekst staje się animowanym elementem w filmach lub prezentacjach cyfrowych. Ten styl dodaje dynamizmu i zaangażowania.

Eksperymentalny i abstrakcyjny design: Odchodząc od tradycyjnych norm, eksperymentalny i abstrakcyjny design bada niekonwencjonalne układy, kształty i schematy kolorów, aby stworzyć wizualnie uderzające kompozycje.

Fuzja kulturowa i artystyczna: Projekty łączące elementy z różnych kultur, ruchów artystycznych lub okresów historycznych, aby stworzyć eklektyczne i kulturowo bogate wizualizacje.

Brutalizm: Inspirowany ruchem architektonicznym, brutalistyczny design w grafice często cechuje surowa, nieoszlifowana estetyka, pogrubiona typografia i niekonwencjonalne układy.

Ważne jest, aby zauważyć, że te style nie są wzajemnie wykluczające i projektanci często łączą elementy z różnych stylów, aby stworzyć unikalne i hybrydowe projekty. Ponadto, trendy w projektowaniu ewoluują, a nowe style mogą pojawiać się z biegiem czasu.

Od czego zależy cena projektu graficznego?

Cena usług projektowania graficznego może zależeć od wielu czynników, a modele cenowe mogą się różnić. Oto kilka kluczowych czynników wpływających na koszt usług projektowania graficznego:

Zakres prac: Złożoność i zakres projektu odgrywają znaczącą rolę. Większe lub bardziej złożone projekty mogą wymagać więcej czasu i wysiłku, co wpływa na ogólny koszt.

Rodzaj usługi projektowej: Różne rodzaje usług projektowania graficznego (np. projektowanie logo, projektowanie stron internetowych, branding, ilustracja) mogą mieć różne struktury cenowe w zależności od wymaganej wiedzy specjalistycznej i umiejętności dla każdej z nich.

Personalizacja i unikalność: Spersonalizowane lub unikalne projekty wymagające większego wkładu kreatywnego mogą być droższe w porównaniu do rozwiązań opartych na szablonach lub mniej spersonalizowanych.

Złożoność projektu: Złożoność projektu graficznego, w tym liczba poprawek, zawiłość detali oraz potrzeba obszernej analizy lub opracowania koncepcji, może wpłynąć na wycenę.

Użycie i licencjonowanie: Przeznaczone użycie projektu, czy to do użytku osobistego, komercyjnego czy na wyłączne prawa, może wpłynąć na strukturę cenową.

Czas realizacji: Pilne projekty z napiętymi terminami mogą wiązać się z dodatkowymi opłatami za szybką realizację lub wyższymi stawkami z powodu potrzeby przyspieszonej pracy.

Liczba dostaw: Liczba końcowych dostaw, takich jak warianty logo czy wiele elementów projektowych, może wpłynąć na ogólny koszt.

Wymagania klienta: Specyficzne wymagania klienta, takie jak dodatkowe usługi (np. druk, konsultacje, prezentacje), mogą przyczynić się do ogólnego kosztu.

Dodatkowe usługi: Oferujemy dodatkowe usługi, takie jak strategia marki, badania rynku i odbiorców – zależnie od ich zakresu, wpłyną one na koszty.

Skontaktuj się z nami, aby otrzymać darmową wycenę 🙂

Pierwsze wrażenie jest kluczowe.

Zrób świetne.

Zajmujemy się Graphic Designem.

Jesteśmy tu dla Ciebie!

Śmiało, napisz lub zadzwoń do nas!

Jeśli masz jakiekolwiek pytania dotyczące projektu, współpracy, cen, czy czegokolwiek innego – śmiało, skontaktuj się z nami.
Jesteśmy tu dla Ciebie 🙂