Silny i wydajny Brand

Projektujemy i tworzymy Branding

Od strategii marki, projektowania logo, typografii i doboru kolorów po projektowanie papieru firmowego, wizytówek, billboardów, banerów internetowych, obrazów tła i reklam internetowych – tworzymy wszystko, co składa się na Brand.

Badania i analizy

Najpierw musimy poznać Twój Biznes.

Strategia

Ważne jest, aby zaplanować pracę.

Design & Development

Przełożenie pomysłów i planów na projekty.

Wdrożenie

Wcielenie projektów w życie.

Rozwój Brandu

Branding to długotrwały proces.

Strategia Marki

Identyfikacja Wizualna

Logo Design

Projekty do druku

Projekty digitalowe

Branding dla Twojego Biznesu

Współpraca

Opracowaliśmy metody i procesy pracy, które usprawniają współpracę i optymalizują koszty. 
Ale również dostosowujemy nasz styl pracy do unikalnych potrzeb każdego projektu.

Badania rynku i konkurencji

Na początek badamy rynek i konkurencję. W późniejszych etapach tworzymy wizerunek, który spełnia potrzeby rynku docelowego i wyróżnia się na tle konkurencji.

Badania odbiorców

Analizujemy preferencje i oczekiwania kilkuset lub kilku tysięcy użytkowników, aby zrozumieć oczekiwania, potrzeby i aspiracje odbiorców. Wykorzystując ten wgląd, tworzymy wizerunek, który maksymalizuje szansę na sukces.

Wysokiej jakości projekty

Tworzymy skuteczne i indywidualne projekty, które wywołują pożądane emocje, zapadają w pamięć i przekonują odbiorców. Od logo po indywidualne banery reklamowe, każdy element jest spójny i dopracowany w najdrobniejszych szczegółach.

Wielopoziomowe podejście

Tworząc branding, łączymy wiedzę z zakresu projektowania, marketingu, sprzedaży, psychologii i konkretnej branży. Branding to wielowymiarowe i złożone przedsięwzięcie, wymagające wieloaspektowego podejścia.

Twój Brand

Podczas pracy nad brandingiem Twoja opinia i wiedza są dla nas kluczowe. To Ty najlepiej znasz swoją firmę i wiesz, co będzie działać najskuteczniej. Pomożemy Ci przełożyć Twoją wiedzę na unikalny i atrakcyjny Branding.

Branding & Visual Identity

FAQ

Jakie usługi brandingowe świadczycie?
 • Strategia Marki
 • Identyfikacja Wizualna
 • Logo Design 
 • Projektowanie Papierów Firmowych
 • Projektowanie Materiałów Drukowanych
 • Projektowanie Materiałów DIgitalowych
 • Naming i Slogany
Co to jest Branding?

Branding to kompleksowy proces tworzenia i ustalania wyróżniającej tożsamości dla produktu, usługi, firmy lub osoby. Proces ten wykracza poza samo stworzenie logo; obejmuje kształtowanie postrzegania, emocji i ogólnego wizerunku związanego z marką. Skuteczne branding komunikuje unikalną propozycję wartości, buduje zaufanie i sprzyja zapamiętywaniu oraz pozytywnemu połączeniu z docelową grupą odbiorców.

Kluczowe składniki brandingu obejmują:

Tożsamość Marki:

 • Obejmuje elementy wizualne, takie jak logo, kolory, typografię i styl projektowania, które reprezentują markę.

Komunikacja Marki:

 • Język, ton i komunikaty używane do przekazywania wartości, misji i osobowości marki.

Pozycjonowanie Marki:

 • Definiowanie sposobu, w jaki marka chce być postrzegana w stosunku do konkurentów na rynku.

Doświadczenie z Marką:

 • Całokształt doświadczeń klientów z marką, zarówno w środowisku online, jak i offline.

Kapitał Marki:

 • Postrzegana wartość i siła marki w umysłach konsumentów.
Dlaczego Branding jest ważny?

Oto powody, dla których branding jest ważny dla Twojej firmy:

Różnicowanie:

 • W konkurencyjnym rynku branding pomaga wyróżnić Twoją firmę od innych. Podkreśla, co sprawia, że Twoje produkty lub usługi są unikalne.

Zaufanie i wiarygodność:

 • Silna marka buduje zaufanie wśród konsumentów. Spójność w brandingu sygnalizuje niezawodność, a klienci są bardziej skłonni wybierać marki, którym ufają.

Rozpoznawalność:

 • Dobrze ugruntowana marka jest łatwo rozpoznawalna. Znana marka pomaga konsumentom szybciej podejmować decyzje zakupowe i sprzyja lojalności.

Emocjonalne połączenie:

 • Udany branding tworzy emocjonalne połączenie z konsumentami. Kiedy ludzie czują połączenie z marką, są bardziej skłonni stać się lojalnymi klientami.

Lojalność klientów:

 • Silna marka zachęca do lojalności klientów. Lojalni klienci są bardziej skłonni do powtarzania zakupów i polecania marki innym.

Ceny premium:

 • Marki, które są postrzegane jako wartościowe i renomowane, często mogą żądać wyższych cen za swoje produkty lub usługi.

Spójność na różnych platformach:

 • Branding zapewnia spójny i koherentny przekaz na wszystkich kanałach komunikacji, zarówno online, jak i offline.

Pozycjonowanie na rynku:

 • Branding pozwala firmom strategicznie pozycjonować się na rynku, zgodnie z potrzebami i preferencjami ich docelowej grupy odbiorców.

Zaangażowanie pracowników:

 • Silna marka przyciąga nie tylko klientów, ale także przyciąga i zatrzymuje utalentowanych pracowników. Pracownicy, którzy identyfikują się z wartościami marki, są bardziej zaangażowani i zmotywowani.

Rozszerzenia marki:

 • Udany branding umożliwia rozszerzenie na nowe linie produktów lub rynki, wykorzystując istniejący kapitał marki.

Przewaga konkurencyjna:

 • Dobrze zdefiniowana marka daje przewagę konkurencyjną. Pomaga firmom pozostać na szczycie umysłów i być relewantnymi na zatłoczonym rynku.

Długoterminowa wartość biznesu:

 • Silna marka przyczynia się do długoterminowej wartości firmy. Marki o pozytywnej reputacji są bardziej odporne na wahania rynkowe.

Budowanie i utrzymanie silnej marki to ciągły proces wymagający strategicznego planowania, spójności i głębokiego zrozumienia grupy docelowej. Jest to inwestycja, która zwraca się poprzez tworzenie trwałego i pozytywnego wrażenia w umysłach konsumentów.

Jaka jest różnica pomiędzy Brandingiem, a Rebrandingiem?

Branding i rebranding to powiązane pojęcia, ale obejmują one odrębne procesy i cele w szerszym zakresie zarządzania marką. Oto podział różnic między brandingiem a rebrandingiem:

Branding:
Definicja: Branding to początkowy proces tworzenia i ustanawiania marki od podstaw lub udoskonalania istniejącej marki. Obejmuje to definiowanie tożsamości marki, wartości, pozycjonowania i elementów wizualnych, aby stworzyć spójną i zapadającą w pamięć reprezentację. Cele:

 • Budowanie rozpoznawalności: Ustanowienie rozpoznawalnej i wyróżniającej się tożsamości na rynku.
 • Budowanie zaufania: Budowanie zaufania i wiarygodności wśród docelowej grupy odbiorców.
 • Definiowanie tożsamości: Wyraźne określenie osobowości, wartości i misji marki.
 • Przyciąganie klientów: Przyciąganie i łączenie się z docelową grupą odbiorców.

Rebranding:
Definicja: Rebranding to proces dokonywania znaczących zmian w istniejącej tożsamości marki, przekazie lub elementach wizualnych. Jest często podejmowany, aby dostosować się do zmian na rynku, strategii biznesowej lub percepcji marki. Cele:

 • Adaptacja do zmian: Reakcja na zmiany na rynku, w branży lub strategii biznesowej.
 • Modernizacja wizerunku: Aktualizacja marki, aby pozostała relewantna i współczesna.
 • Korekta percepcji: Adresowanie negatywnych percepcji lub niezgodności z obecnymi wartościami.
 • Repozycjonowanie na rynku: Zmiana pozycji marki lub docelowej grupy odbiorców.
Jaka jest różnica pomiędzy Brandingiem, a Identyfikacją Wizualną?

Branding i Identyfikacja Wizualna to powiązane pojęcia, ale reprezentują one różne aspekty ogólnego wizerunku i strategii komunikacji firmy. Zrozumienie różnicy między Brandingiem, a Identyfikacją Wizualną jest kluczowe dla stworzenia kompleksowej i skutecznej strategii marki. Oto podział różnic:

Branding:
Branding to holistyczne i strategiczne podejście do tworzenia i zarządzania marką. Obejmuje wszystkie aspekty postrzegania firmy, w tym jej wartości, misję, osobowość, przekazywanie wiadomości i ogólne doświadczenie klienta. Zakres: Branding wykracza poza elementy wizualne i obejmuje niematerialne elementy, takie jak pozycjonowanie marki, głos marki, obietnica marki i emocjonalne połączenie, które konsumenci mają z marką.
Cel:
Głównym celem brandingu jest kształtowanie ogólnego postrzegania marki w umysłach konsumentów, budowanie zaufania, różnicowanie marki od konkurentów i tworzenie zapadającego w pamięć i pozytywnego skojarzenia.

Identyfikacja Wizualna:
Identyfikacja wizualna to podzbiór brandingu, który koncentruje się specyficznie na elementach wizualnych związanych z marką. Obejmuje to komponenty wizualne, które ludzie mogą zobaczyć, takie jak loga, schematy kolorów, typografię, obrazy i styl projektowania. Zakres: Identyfikacja wizualna jest namacalną i widoczną reprezentacją marki. Zapewnia spójny i rozpoznawalny wygląd i uczucie na różnych punktach kontaktu, pomagając konsumentom identyfikować i zapamiętywać markę wizualnie.
Cel:
Głównym celem Identyfikacji Wizualnej jest stworzenie spójnej i wizualnie atrakcyjnej obecności marki. Pomaga w rozpoznawalności marki, komunikuje osobowość marki i przyczynia się do ogólnego doświadczenia marki.

Podsumowując, Branding to kompleksowa strategia, która obejmuje kształtowanie całego postrzegania marki, podczas gdy Identyfikacja Wizualna to konkretny komponent w szerszej strategii Brandingu, który koncentruje się na elementach wizualnych marki. Chociaż Identyfikacja Wizualna odgrywa kluczową rolę we wzmacnianiu marki, jest to tylko jeden z elementów szerszych działań brandingowych mających na celu budowanie silnej i znaczącej obecności marki. Zarówno Branding, jak i Identyfikacja Wizualna współpracują ze sobą, aby stworzyć spójny i wpływowy wizerunek marki w umysłach konsumentów.

Jaki czas jest potrzebny, aby wykonać Identyfikację Wizualną?

Czas potrzebny na stworzenie kompleksowej Identyfikacji Wizualnej może znacznie różnić się w zależności od kilku czynników, w tym złożoności projektu, zakresu zaangażowanych elementów projektowych oraz efektywności współpracy między klientem a zespołem projektowym. Oto kilka ogólnych rozważań, które mogą wpłynąć na harmonogram:

Złożoność Projektu:

 • Złożoność projektu identyfikacji wizualnej, w tym liczba elementów projektowych, potrzeba stworzenia niestandardowych ilustracji czy grafik oraz zawiłość projektu, wpłyną na ogólny harmonogram.

Wkład i Feedback Klienta:

 • Szybkość, z jaką klient dostarcza informacje zwrotne i zatwierdzenia, może znacząco wpłynąć na harmonogram. Terminowa komunikacja i szybkie podejmowanie decyzji przyczyniają się do bardziej efektywnego procesu.

Rewizje Projektowe:

 • Liczba wymaganych poprawek i iteracji wpłynie na ogólny czas realizacji. Jasne zrozumienie preferencji i oczekiwań klienta może pomóc zminimalizować potrzebę rozległych rewizji.

Faza Badania i Odkrycia:

 • Początkowa faza badań i odkryć, podczas której projektanci gromadzą informacje o marce klienta, grupie docelowej i branży, może różnić się czasem trwania. Dokładne badania przyczyniają się do bardziej poinformowanego procesu projektowania.

Współpraca i Komunikacja:

 • Skuteczna współpraca między klientem a zespołem projektowym, jak również jasna komunikacja dotycząca oczekiwań i celów, jest niezbędna dla płynnego i terminowego przebiegu projektu.

Zakres Dostaw:

 • Zakres projektu identyfikacji wizualnej, w tym liczba dostaw, takich jak logo, palety kolorów, wytyczne typograficzne i inne elementy projektowe, wpłynie na ogólny harmonogram.

Opracowanie Wytycznych Marki:

 • Jeśli projekt obejmuje stworzenie kompleksowych wytycznych marki, należy wziąć pod uwagę czas potrzebny na opracowanie szczegółowych wytycznych dotyczących użycia logo, wariantów kolorów, typografii i innych elementów marki.

Drukowanie i Produkcja:

 • Jeśli identyfikacja wizualna obejmuje materiały drukowane, opakowania lub inne fizyczne aktywa, czas potrzebny na drukowanie i produkcję należy uwzględnić w ogólnym harmonogramie.

Zatwierdzenie Klienta i Finalizacja:

 • Czas potrzebny na zatwierdzenie przez klienta ostatecznej identyfikacji wizualnej i wykonanie wszelkich niezbędnych ostatnich dostosowań lub udoskonaleń.

Stworzenie kompleksowej Identyfikacji Wizualnej może zająć od kilku tygodni do kilku miesięcy. Prostsze projekty z jasnymi wymaganiami mogą zostać zakończone szybciej, podczas gdy większe i bardziej złożone projekty mogą wymagać dodatkowego czasu na badania, eksplorację projektu i dopracowanie.

Zarówno klient, jak i zespół projektowy powinni ustalić realistyczny harmonogram na początku projektu, z jasnymi kamieniami milowymi i terminami. Regularna komunikacja i współpraca w trakcie procesu mogą pomóc upewnić się, że projekt pozostaje na właściwym torze i spełnia pożądany harmonogram.

Jakie informacje są potrzebne, aby wykonać Identyfikację Wizualną?

Oto kluczowe informacje, które zwykle potrzebujemy na początku procesu projektowania identyfikacji wizualnej:

Tło Marki:
Zrozumienie historii, misji i wartości marki dostarcza kontekstu dla procesu projektowania. Informacje o pochodzeniu marki, podstawowych przekonaniach i unikatowych punktach sprzedaży pomagają kształtować identyfikację wizualną.

Grupa Docelowa:
Wiedza o grupie docelowej, w tym demografia, preferencje i zachowania, jest kluczowa. Identyfikacja wizualna powinna przemawiać do i rezonować z zamierzonym odbiorcą.

Cele i Cele Marki:
Jasno określone cele i cele marki pomagają projektantom dostosować identyfikację wizualną do ogólnej strategii marki. Obejmuje to krótko- i długoterminowe cele wzrostu i rozpoznawalności marki.

Analiza Konkurencji:
Wgląd w krajobraz konkurencyjny pomaga zidentyfikować możliwości różnicowania. Analiza identyfikacji wizualnej konkurentów pomaga upewnić się, że nowy projekt wyróżnia się na rynku.

Osobowość i Ton Marki:
Opisy cech osobowości marki i pożądanego tonu komunikacji kierują elementy wizualne, które najlepiej przekazują charakter marki.

Unikatowa Propozycja Sprzedaży (USP):
Jasne zrozumienie, co wyróżnia markę od konkurentów, pomaga projektantom podkreślić kluczowe elementy w identyfikacji wizualnej.

Preferencje Projektowe:
Wszelkie konkretne preferencje projektowe lub style preferowane przez klienta powinny być przekazane. Przykłady projektów, które się podobają lub nie podobają, mogą być pomocnymi referencjami.

Wymagania dotyczące Logo:
Jeśli logo jest częścią identyfikacji wizualnej, szczegóły dotyczące pożądanego wyglądu, symboliki i wszelkich konkretnych elementów, które powinny być zawarte lub unikane.

Kontekst Użycia:
Zrozumienie, gdzie i jak będzie używana identyfikacja wizualna (np. platformy cyfrowe, materiały drukowane, opakowania), pomaga dostosować projekt do różnych kontekstów.

Rozważania Prawne i Techniczne:
Wszelkie rozważania prawne związane z znakami towarowymi lub prawami autorskimi, a także specyfikacje techniczne (np. formaty plików, rozdzielczości) dla ostatecznych dostaw projektów.

Budżet i Harmonogram:
Jasne określenie budżetu na projekt i pożądany harmonogram pomaga zarządzać oczekiwaniami i odpowiednio planować proces projektowy.

Jaki jest koszt stworzenia Brandingu?

Koszt Brandingu może znacznie różnić się w zależności od kilku czynników, w tym zakresu projektu oraz poziomu wymaganej personalizacji. Usługi brandingowe są często dostosowywane do unikalnych potrzeb i celów każdego klienta, a ceny mogą się różnić. Oto kilka rozważań, które mogą wpłynąć na koszt brandingu:

Zakres Projektu:

 • Rozmiar i złożoność projektu brandingu odgrywają znaczącą rolę w określaniu kosztów. Kompleksowy pakiet brandingu, który obejmuje projektowanie logo, identyfikację wizualną, wytyczne marki i więcej, zazwyczaj będzie kosztować więcej niż mniejszy, bardziej skoncentrowany projekt.

Poziom Personalizacji:

 • Stopień personalizacji wymagany dla elementów brandingu, takich jak unikalne i dostosowane logo, niestandardowa typografia i oryginalne ilustracje lub grafiki, może wpłynąć na koszt. Wysoce spersonalizowane projekty zazwyczaj wymagają więcej czasu i ekspertyzy.

Liczba Dostaw:

 • Liczba potrzebnych elementów brandingu lub dostaw, takich jak wizytówki, papier firmowy, oznakowanie lub projektowanie stron internetowych, może wpłynąć na ogólny koszt. Więcej dostaw oznacza zwykle więcej pracy i czasu.

Wytyczne Marki:

 • Tworzenie kompleksowych wytycznych marki, które zapewniają szczegółowe instrukcje dotyczące używania i wdrażania marki na różnych platformach, może przyczynić się do ogólnego kosztu.

Badania i Odkrycia:

 • Głębokość badań i odkryć związanych ze zrozumieniem marki klienta, grupy docelowej i krajobrazu konkurencyjnego może wpłynąć na koszt. Dokładne badania przyczyniają się do opracowania bardziej skutecznej strategii marki.

Udział Klienta:

 • Poziom zaangażowania i współpracy wymaganej od klienta może wpłynąć na ogólny koszt. Jasna i terminowa komunikacja, a także szybka informacja zwrotna, przyczyniają się do płynniejszego i bardziej efektywnego procesu.

Proces Rewizji i Zatwierdzenia:

 • Liczba dozwolonych rewizji projektowych i złożoność procesu zatwierdzania mogą wpłynąć na koszt. Wiele rund poprawek lub znaczące zmiany w początkowych koncepcjach mogą wymagać dodatkowego czasu i wysiłku.

Usługi Dodatkowe:

 • Dodatkowe usługi, takie jak badania rynkowe, strategia pozycjonowania marki lub bieżące zarządzanie marką, mogą być oferowane jako dodatki, co przyczynia się do ogólnego kosztu.

Skontaktuj się z nami, aby otrzymać darmową wycenę 🙂

Pierwsze wrażenie jest kluczowe.

Zrób świetne.

Tworzymy Branding.

Jesteśmy tu dla Ciebie!

Śmiało, napisz lub zadzwoń do nas!

Jeśli masz jakiekolwiek pytania dotyczące projektu, współpracy, cen, czy czegokolwiek innego – śmiało, skontaktuj się z nami.
Jesteśmy tu dla Ciebie 🙂